Κόνισκα,
το ορεινό χωριό
της Αιτωλοακαρνανίας

Koniska,
the mountainous
village of Greece

designed & hosted by:

DemPap

Copyright: Not copyrighted